Työpajat

Metaverse-työpaja

Metaverse eli kotimaisella kielellä metaversumi tarkoittaa kokonaisuutta, jossa digitaalinen ja virtuaalinen maailma pyritään sovittamaan yhteen entistä tiiviimmin.

Teknologiajätit (Microsoft, Facebook, Apple, Google jne.) pyrkivät metaversumien avulla uudistamaan tapaamme tehdä työtä, hyödyntää digitaalisia työvälineitä ja ennen kaikkea löytämään itselleen uusia liiketoiminta-alueita. Ajatus on, että nopeasti muuttuva maailma tarvitsee myös uudenlaiset, nykyaikaista teknologiaa hyödyntävät työkalut. Metaversumin nähdään olevan keskiössä, kun puhutaan uudenlaisten konseptien, palveluiden tai vaikkapa työntekijäkokemuksen kehittämisestä.

Osa näkee metaversen jo uutena normaalina, joka tulee muuttamaan merkittävästi totuttuja tapoja tehdä ja nähdä asioita. Perinteiset rakenteet murenevat ja uudenlaiset toimintatavat ohjaavat sitä, miten jatkossa yhteistyötä ja työtä tehdään.

Metaversumi ei siis ole vain yksittäinen paikka tai sovellus, vaan metaversumi on kattotermi digitaalisen ja fyysisen maailman yhdistämiselle. Yhtään valmista metaversumia ei myöskään vielä löydy, vaan kaikki ovat enemmän tai vähemmän kehityksen asteella.

Yritysten on pyrittävä varmistamaan kilpailukykynsä tulevaisuudessa, oli sitten kyse työntekijöistä tai asiakkaista. Työtapojen on muututtava joustavaksi ja työvälineiden on tuettava aiempaa monipuolisempaa työn tekoa. Työ muuttuu synkronisesta (yhtä aikaa tapahtuvasta) asynroniseksi (ei aikaan sidottu) ja tässä erityisesti metaverse nähdään oleellisena rakennuspalikkana.

Tulevaisuuden menestyjät ymmärtävät saatavilla olevan teknologian ja osaavat hyödyntää sitä omaksi edukseen. Tätä tukemaan on luotu Digikuun Metaverse-työpaja, me autamme alkuun ja ennen kaikkea lisäämme ymmärrystä jota yritys tarvitsee tulevaisuuden tapoja luodessaan.

Nyt on oikea hetki lähteä asiaan tutustumaan ja sitä pohtimaan ja olla valmis, kun metaversumit ovat todellisuutta! 

Sisältö:

Työpajaan osallistujat saavat kattavan ymmärryksen siitä, miten metaversumit tulevat muuttamaan juuri meidän yrityksemme tapaa työskennellä, kehittää ja luoda asioita yhdessä.

Työpaja antaa erinomaiset eväät ottaa metaversumit osaksi yrityksen strategiaa ja tulevaisuuden suunnitelmia.

Työpajassa käymme lävitse muun muassa:

  • Metaversumit tutuksi: Mistä on kyse, miksi se on tärkeää? Miten metaversumit muuttavat (mahdollisesti) tapaamme tehdä työtä? Millaisia (välillä jopa hankalia) kysymyksiä metaversumien hyödyntämiseen liittyy?
  • Mihin metaversumit ovat menossa seuraavaksi: Vilkaistaan yhdessä tulevaa kehityssuuntaa, mitä on tulossa, milloin ja miten se vaikuttaa.
  • Yleisimmät käyttökohteet ja niihin tutustuminen: Käydään yhdessä lävitse käytännön esimerkkien kautta mihin kaikkeen metaversumia hyödynnetään ja millaisia kokemuksia siitä on.
  • Metaversumi käytännössä!
    • Jokainen osallistuja pääsee yhteisten harjoitusten kanssa, yhtäaikaisesi kokemaan miltä työskentely metaversumia hyödyntäen tuntuu, millaisia ajatuksia se herättää ja miten kaikki käytännössä toimii.
  • Työn tekemisen tavat nyt ja tulevaisuudessa: Ideoidaan yhdessä juuri teidän polkunne metaversumien hyödyntämiseen ja pohditaan, millä tavalla asiat kannattaisi yrityksen kehityksessä huomioida.

Työpaja herättää takuuvarmasti ajatuksia, antaa osaamista asioista ja ennen kaikkea kehittää omaa ymmärrystä niin, että työpajassa käsitellyt asiat pystyy jatkossa ottamaan osaksi oman yrityksen kehittämistä.

Työpajan jälkeen Digikuu toimittaa aina asiakkaalle yhteenvedon siitä, mitä työpajassa käsiteltiin ja millaisia huomioita osallistujat työpajan aikana tekivät. Yhteenveto sisältää myös perustiedot metaversesta ja sen tulevista kehityssuunnista.

Hinta 4900 euroa

Se ei riitä että siitä kuulee, se ei riitä että näkee kun konsultti näyttää kalvoilta.

Metaversumi pitää kokea itse.

Metaversumin ydin muodostuu täysin virtuaalisista kokemuksista (VR) ja lisätyn todellisuuden kokemuksista (AR). Yksinkertaistettuna, VR luo uuden maailman, AR täydentää nykyistä maailmaamme.

Hybridityö, etätyö ja uudet tavat suhtautua ja tehdä työtä ovat asettaneet työelämälle uudenlaisia haasteita. Yhteenkuuluvuus, yhdessä tekeminen ja kaikkien huomioon ottaminen kaipaavat tuekseen uudenlaisia tekniikoita ja yksi vastaus näiden asioiden huomioiseen huomenna on metaversumi.

Metaverse ruokkii unelmaa yhdessä tekemisestä, yhteenkuuluen ilman rajoituksia ajasta tai paikasta. Fyysisen ja digitaalisen maailman sekoittuminen on ilmiö ja trendi, jossa jokaisen yrityksen kannattaa olla valmiina.

Miksi?

Metaversumi tulee osaksi todellisuutta ja arkipäiväistyy ja tämä tulee tapahtumaan nopeammin kuin uskommekaan. On siis parempi olla varautunut kuin tulla yllätetyksi uuden teknologian kanssa.

Työpajassa päättävässä asemassa olevat ihmiset saavat kattavat eväät työstää metaversumia osaksi yrityksen strategiaa ja samalla kuulevat kehityssuunnista joita muissa yrityksissä ollaan ottamassa liittyen uusiin teknologioihin.

Se on hyvä kuunnella ja kuulla muita, mutta me uskomme Digikuussa siihen että mikään ei voi kuitenkaan korvata itse kokemista. Tästä johtuen työpajamme poikkeaa muista siinä, että meillä jokainen osallistuja osallistuu yhteisiin harjoituksiin metaversumissa, hyödyntäen nykyaikaisia laitteita.

Todellisiin käyttötapauksiin perustuvat harjoitukset oivalluttavat työpajaan osallistujia pohtimaan metaversumin roolia omassa organisaatiossaan. Samalla karttuu näkemystä ja kokemusta siitä, missä metaversumien kanssa ollaan juuri nyt ja mihin ne ovat menossa.

Työpajassa mietimme yhdessä metaversumin haasteita, pohdimme niihin ratkaisuja ja ennen kaikkea aloitamme matkan jonka lopputulemana yritys tietää mikä on itselleen paras kehityssuunta. Työpaja antaa kattavan näkemyksen ja ajatuksia siihen, mitä metaversumi juuri meille tarkoittaa.

Eteenpäin on hyvin vaikea mennä jos ei tiedä mistä on kyse, työpajan jälkeen tiedät ja saat myös konkreettiset vinkit eteenpäin pääsemiseksi.

Kenelle?

Työpaja on suunnattu erityisesti organisaation johdolle, päättävässä asemassa oleville ja esimiehille. Tärkeää olisi, että osallistujat ovat mukana aktiivisessa roolissa yritystä kehitettäessä.

Erityisen hyviä osallistuja ovat sellaiset, jotka ovat mukana organisaatiokulttuurin, strategian ja henkilöstön hyvinvointiin ja työtapoihin liittyvässä kehityksessä.

Työpajan osallistujia ei roolin pohjalta ole kuitenkaan rajattu, mitä laajempi osallistujajoukko sitä parempia ideoita ja ajatuksia oman yrityksen kehittämiseen. Liikumme paljon käyttötapauksia pohtiessa myös yrityksen arjessa, joten osallistujien olisi hyvä olla tietoisia siitä miten arki ja prosessit omassa organisaatiossa pyörivät.

Työpajaan kannattaa myös ottaa mukaan tietohallintoa (IT), sillä tulevaisuuden metaversumi asettaa laitehankinnoille ja niiden hallinnalle aivan uudenlaisia haasteita. VR-lasit tai vastaavat kun eivät noudata nyt totuttuja lainalaisuuksia mitä tulee hallintaan. Nämä hyvin usein tipahtavat IT:n pöydälle, joten IT:n olisi hyvä olla mukana kuulemassa mitä on mahdollisesti odotettavissa.

Oleellisinta ei kuitenkaan ole rooli organisaatiossa, käyntikortissa lukeva titteli vaan se, että omaa aidon halun kehittyä ja on kiinnostunut siitä mitä tulevaisuus tullessaan mahdollistaa.

Työpajassa käsittelemme paljon asioita, joita ei vielä ole, mutta jotka tällä hetkellä näyttäytyvät niin että tulevaisuudessa ne ovat olemassa.

Työpajan maksimi osallistujamäärä on 10 henkilöä, joten yrityksestä voi maksimissaan paikalla olla 10 hengen ryhmä. Rajoitus on olemassa siitä syystä, että 10 hengen ryhmän kanssa saamme virtuaalimaailmassa tapahtuvat harjoitukset toteutettua järkevästi ja saamme työpajan vietyä lävitse onnistuneesti myös tilanteissa joissa laitteiden kanssa tulee yllätyksiä.

Työpajan käytännön toteutus

Työpaja pidetään aina läsnätilaisuutena, valitettavasti tämän kokonaisuuden järjestäminen virtuaalisesti ei ole mahdollista, sillä haluamme varmistaa parhaan mahdollisen hyödyn ja kokemuksen työpajaan osallistuville.

Työpajan kesto on noin 4 tuntia ja se aloitetaan aamupäivällä kello 9:00. Työpajaan sisältyy aina yhteinen lounas, jonka jälkeen jatkamme työpajaa yhteenvedon ja keskustelun merkeissä.

Tilaisuuden sijainti (järjestämispaikka) sovitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. Tilaisuus on mahdollista järjestää myös asiakkaan omissa tiloissa, mutta tällöin varmistamme etukäteen että tila täyttää tekniset vaatimukset joita työpajamme edellyttää. Työpaja, joka perustuu vahvasti kokemiseen asettaa tiloille ja nettiyhteyksille omat vaatimuksensa.

Tilaisuus voidaan järjestää myös Digikuun valitsemissa ja hoitamissa tiloissa, jolloin asiakkaan tehtäväksi jää valita ainoastaan paikkakunta. Tällöin työpajan hinta pitää aina sisällään yhteisen aamiaisin ja lounaan, sekä kaikki tilaan liittyvät kustannukset. Asiakkaan vastuulla on tällöin tulla paikalle sovittuna ajankohtana.

Varsinainen työpaja on jaettu sopivan kokoisiin paloihin ja selkeisiin kokonaisuuksiin.

Työpajan sisältö

Metaversumit tutuksi: Mistä on kyse, miksi se on tärkeää? Miten metaversumit muuttavat (mahdollisesti) tapaamme tehdä työtä? Millaisia (välillä jopa hankalia) kysymyksiä metaversumien hyödyntämiseen liittyy?

Mihin metaversumit ovat menossa seuraavaksi: Vilkaistaan yhdessä tulevaa kehityssuuntaa, mitä on tulossa, milloin ja miten se vaikuttaa.

Yleisimmät käyttökohteet ja niihin tutustuminen: Käydään yhdessä lävitse käytännön esimerkkien kautta mihin kaikkeen metaversumia hyödynnetään ja millaisia kokemuksia siitä on.

Metaversumi käytännössä!
Jokainen osallistuja pääsee yhteisten harjoitusten kanssa, yhtäaikaisesi kokemaan miltä työskentely metaversumia hyödyntäen tuntuu, millaisia ajatuksia se herättää ja miten kaikki käytännössä toimii.

Työn tekemisen tavat nyt ja tulevaisuudessa: Ideoidaan yhdessä juuri teidän polkunne metaversumien hyödyntämiseen ja pohditaan, millä tavalla asiat kannattaisi yrityksen kehityksessä huomioida.

Työpaja herättää ajatuksia, antaa osaamista asioista ja ennen kaikkea kehittää omaa ymmärrystä niin, että työpajassa käsitellyt asiat pystyy jatkossa ottamaan osaksi oman yrityksen kehittämistä.

Käytännön kokemuksen ja esimerkkien kautta pystyy paremman pohtimaan muun muassa jalkautukseen, osaamisen kasvattamiseen liittyviä panostuksia ja vaatimuksia.

Mitä työpajasta jää käteen?

Työpaja lisää ymmärrystä sitä, millä tavalla metaversumit tulevat muuttamaan juuri meidän yrityksen tapaa työskennellä, kehittää ja luoda asioita yhdessä.

Paljon ajatuksia siihen mitä muut jo metaversumissa tekevät tai suunnittelevat tekevänsä. Miten metaversumi ja moderni työ sopivat yhteen ja mitä tällöin olisi hyvä huomioida jotta yhteiselo on mahdollisimman sujuvaa.

Käytännön kokemusta siitä miltä työskentely metaversumissa tuntuu, millaisia fiiliksiä se herättää ja miten sitä arjessa voidaan hyödyntää. Kokeilemalla itse saa parhaan kuvan siitä miten reagoi kun työskentely tapahtuu virtuaaliympäristössä.

Roppakaupalla ideoita oman yrityksen strategian kehittämisen tueksi ja ajatuksia siihen mihin suuntaan meidän kannattaa yritystämme viedä ja voiko siinä metaversumilla olla rooli vai ei.

Pääsette ensimmäisten joukossa mukaan kun uudenlaisia tapoja kehittää ja parantaa luodaan!

Yhteenveto työpajan jälkeen

Työpajan jälkeen saatte käyttöönne Digikuun juuri teitä varten laatiman yhteenvedon, josta löytyy työpajan aikana käsitellyt asiat, tiivis tietopaketti metaversumeista ja niiden mahdollisuuksista, sekä millaisia huomioita ja ajatuksia metaversumit osallistujissa herätti.

Yhteenveto pitää sisällään myös vinkkejä oman pelikirjan luomiseen, tarvittaviin päätöksiin ja ajatuksia siitä, miten pääsette metaversumi pohdintojen kanssa eteenpäin.

Yhteenveto ottaa kantaa myös erilaisiin laitteisiin, niiden hallintaan ja tietoturva-asioiden huomioimiseen, unohtamatta tietosuojaa.

UKK Usein kysytyt kysymykset

Miten varmistatte laitteiden hygienian ja puhtauden?
Laitteet desinfioidaan aina jokaisen käyttökerran jälkeen ja puhdistetaan perusteellisesti. Laite on aina koko työpajan ajan vain yhden käyttäjän käytettävissä, eli sitä ei kierrätetä osallistujalta toiselle.

Onnistuuko laitteiden käyttäminen silmälaseilla?
Onnistuu, kunhan kehykset mahtuvat laitteen sisään. Kekkosilla voi tehdä välillä tiukkaa.

Tuleeko VR:stä paha olo?
On mahdollista että ensimmäistä kertaa VR-kokemusta kokeillessa kokee hieman huonoa oloa, huimausta tai muista vastaavia oireita. Tämän saa selville vasta kokeilemalla ja meillä työpajassa on keinot aloittaa rauhallisesti jotta silmät (ja ennen kaikkea aivot) tottuvat uudenlaiseen tapaan katsella maailmaa.

Entä jos en voi käyttää headsettia?
Harjoitukset on rakennettu niin että niihin voi osallistua myös ilman VR-laseja, jos lasien käyttö tuntuu epämukavalta tai muusta syystä ei halua ei niitä hyödyntää. Tällöin osaksi harjoituksia ja VR-maailmaa pääsee tietokoneella jonka työpajassa hoitaa käyttöön Digikuu.