Konsultointi

Migraatiot

Sähköpostimigraatio

Siirretään asiakkaan sähköpostit käytössä olevasta sähköpostipalvelusta Office 365 -ympäristöön. Opastetaan uuden sähköpostipalvelun käytössä.

Alkaen 1500 €

Tenant to tenant migraatio

Kahden Office 365 -ympäristön yhdistäminen yhdeksi, yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Sisältää migraatiot pois käytöstä jäävästä ympäristöstä ja ympäristön hallitun alasajon. Migraatiolisenssit laskutetaan käytön mukai-sesti (15 euroa / kpl)

Alkaen 1700 €