Konsultointi

Migraatiot

Sähköpostimigraatio

Siirretään asiakkaan sähköpostit käytössä olevasta sähköpostipalvelusta Office 365 -ympäristöön. Opastetaan uuden sähköpostipalvelun käytössä.

Alkaen 900 €

Tenant to tenant migraatio

Kahden Office 365 -ympäristön yhdistäminen yhdeksi, yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Sisältää migraatiot pois käytöstä jäävästä ympäristöstä ja ympäristön hallitun alasajon. Migraatiolisenssit laskutetaan käytön mukai-sesti (15 euroa / kpl)

Alkaen 1700 €

Alle 10 hengen käyttöönotto ja migraatio (sähköposti)

Määritetään uusi Microsoft 365 -ympäristö valmiiksi käyttöä varten. Siirretään asiakkaan sähköpostit käytössä olevasta sähköpostipalvelut uuteen ympäristöön. Opastetaan uuden sähköpostipalvelun käytössä.

900 €