Skip to main content

Jatkuva kehittäminen - ketterä kehitys, osaamisen kasvattaminen ja tietoturvan parantaminen

Digikuun jatkuvat palvelut tuotetaan aina asiakasta kuunnellen, asiakkaan tarpeeseen vastaten. Palvelut toteutetaan aina 100% tyytyväisyystakuulla, valitusta paketista riippumatta.

Digikuun jatkuvat palvelut

Digikuun jatkuvat palvelut tulevat mukaan auttamaan asiakasta ketterässä kehityksessä, osaamisen kasvattamisessa ja tietoturvan parantamisessa.

Microsoft 365:ssä olevat asiakkaat saavat palvelun avulla hyödynnettä palvelua täysimääräisesti, samalla varmistaen henkilökunnan osaamisen jatkuvan kehittämisen.

Digikuun jatkuvien palveluiden tarkoitus on olla mukana auttamassa ja tukemassa asiakkaita.  Tuttu ja turvallinen Digikuu on pehmeä selkänoja joka tarjoaa mielipiteitä ja tukea kun ympärillä tapahtuu.

Rakennetaan tuottava, tietoturvallinen ja kiva huominen yhdessä!

Kumpi? Koulutusraketti vai Pilviraketti?

Koulutusraketti

Kun tarve on varmistaa osaamisen kasvattaminen ja tukea henkilöstön jatkuvaa kasvua. Tässä palvelussa me otamme vastuun onnistuneesta koulutuksesta, asiakkaan tehtäväksi jää pitää henkilöstö ajantasalla koulutusmahdollisuuksista. Palvelu sisältää kattavat koulutuskokonaisuudet, joista jokaisen käyttäjän on helppo napsia itselleen sopivat aiheet. Tässä paketissa asiakkaalla on vapaa pääsy kaikkiin Digikuun järjestämiin koulutuksiin ja osallistua voi ihan niin monta käyttäjää organisaatiosta kuin on tarpeen.

Pilviraketti

Pilviraketti palvelu ottaa kattavasti kantaa koko Microsoft 365 –ekosysteemin hyödyntämiseen, auttaa asiakasta ottamaan parhaimmat tehot irti koko alustasta ja ennen kaikkea varmistaa koko kokonaisuuden kehittämisen ja paremman hyödyntämisen. Digikuu tulee auttamaan sovituilla osa-alueilla ja omalta osaltaan varmistamaan että asiat joita tehdään, ovat asiakkaan kannalta fiksuja ja oikea-aikaisi.

Pilviraketti-palvelu sisältää aina myös kaikki osaamisen kasvattamisen ja henkilöstön jatkuvan tuen palvelut. Palvelu on tarkoitettu organisaatioille jotka haluavat luotettava, rehellisen ja mukavan sparrauskumppanin arkisissa pilvi- ja tietoturva haasteissa tai ongelmissa.

Jatkuvat palvelut yleisesti

Meillä Digikuussa on erittäin tärkeää olla olemassa asiakasta varten ja auttaa asiakasta arjen haasteissa. Haluamme tarjota selkänojaa, olla se kaveri johon voi ottaa yhteyttä silloin kun sitä tarvitaan ja auttaa asiakasta ymmärtämään omaa organisaatiotaan, tarpeitaan ja Microsoft 365:sta paremmin.

Jokainen organisaatio on kokonaisuus, joka koostuu erilaisista palasista ja joiden pelaaminen yhteen on tärkeää tuottavampaa tulevaisuutta rakennettaessa. Me emme väitä tietävämme kaikkea, mutta Microsoft 365:n lupaamme osata kuin omat taskumme.

Jatkuvat palvelut auttavat organisaatiota osaamisen kasvattamisessa, tuottavuuden lisäämisessä, työtapojen kehittämisessä ja kaikkien näiden tekemisessä nykypäivän tietoturvan edellyttämällä tavalla.

Digikuun jatkuvat palvelut on luotu varmistamaan asiakkan jatkuva kehitys ja olemaan se paljon kaivattu tuki erilaisissa pilvihankkeissa Microsoft 365:n ympärillä. Palvelu tuotetaan aina kokonaisuutena, jossa matka kohti tuottavampaa ja tietoturvallisempaa pilveä kuljetaan yhdessä.

Palvelu rakentuu aina asiakkaan tarpeiden mukaan ja vaikka kyseessä onkin tuotteistettu kokonaisuus, pystyy asiakas aina rakentamaan palvelukokonaisuuden niin, että saavutettu hyöty ja tehokkuus on paras mahdollinen.

Kenelle Digikuun jatkuvat palvelut sopivat?

Digikuun jatkuvat palvelut sopivat kaikille organisaatioille jotka haluavat parantaa henkilöstön tuottavuutta, pysyä mukana kehityksen aallonharjalla ja varmistaa omalta osaltaan palveluiden erinomaisen hyödyntämisen sekä tietoturvan huomioimisen jokapäiväisessä arjessa.

Palvelut on tarkoitettu selkänojaksi ja tueksi asiakkaan Microsoft 365 –ympäristön kehittäjille, pellepelottomille, kouluttajille, omistajille, johdolle ja kaikille organisaatiossa joilla on mielenkiintoa olla mukana rakentamassa tulevaisuuden työtapoja ja kehittämässä nykyisiä.

Digikuun jatkuva palvelu toimii saumattomasti osana asiakkaan mahdollisia nykyisiä IT-kumppaneita.

Digikuun palvelut on rakennettu toimimaan myös monitoimittajaympäristössä, joissa esimerkiksi helpdesk-palveluista vastaa ulkoinen IT-kumppani. Tuottamamme palvelu sovitetaan aina asiakkaan kokonaiskuvaan.

Digikuu on rakennettu yhteistyölle ja tulemmekin toimeen myös kaikkien muiden IT-toimijoiden kanssa. Me ajamme yhdessä sovittuja kokonaisuuksia aina asiakkaan etu mielessämme, emmekä koskaan tee juttuja Digikuun takia.

Mitä hyötyä palvelusta on?

 • Selkänoja, tuki ja turva arjen yllätyksissä
 • Jatkuvan oppimisen mahdollistaja
 • Organisaation toimintatapojen kehittäjä
 • Tuottavuuden parantaminen (Do more with less)
 • Henkilöstön osaamisen ja tyytyväisen kasvattaminen
 • Kehityksen nopeuttaminen
 • Työkalujen nopetunut käyttöönotto ja parantunut hyödyntäminen
 • Tekninen selkänoja IT:lle ja liiketoimintajohdolle
 • Ulkopuolinen sparraaja jolla on näkemystä ja kokemusta
 • Verrokkitiedon hyödyntäminen oman organisaation kehittämisen osana
 • Kumppani joka tietää mistä puhuu
 • Puolueettomat näkemykset ja vastaukset Microsoft 365 –asioihin
 • Nykyisten kumppaneiden kirittäminen ja laadunvalvonta