Pilviraketti

Pilviraketti

Meille on erittäin tärkeää olla auttamassa sinua ja organisaatiotasi arjen haasteissa.

Tarjoamme selkänojaa kun sitä tarvitsette ja viemme kehityshankkeita eteenpäin yhdessä kanssanne.

Kun kokonaisuuteen yhdistetään vielä loppukäyttäjien osaamisen kasvattaminen, tietoturvallisen tuottavuuden  lisääminen ja yleisen tietoisuuden kartuttaminen uusista työtavoista ollaan tilanteessa, johon ratkaisu on Digikuun Pilviraketti-palvelu.

Palvelu on kehitetty ja luotu varmistamaan jatkuva kehitys ja olemaan tukena nykyisissä ja tulevissa pilvihankkeissasi (pääasiassa M365). Palvelu on kokonaisuus, jossa matka kohti tuottavampaa ja tietoturvallisempaa pilveä kuljetaan yhdessä.

Palvelu rakentuu aina tarpeidesi mukaan ja vaikka kyseessä onkin tuotteistettu kokonaisuus, niin pystyt aina rakentamaan palvelukokonaisuuden siten, että saavutettu hyöty ja tehokkuus on paras mahdollinen.

Pilviraketti
1490 € / kk

MiniPilviraketti
990 € / kk

Pilviraketti, aikaa yhteiselle M365 kehitykselle

Palvelumme koostuu kanssasi yhteisestä ajasta ja sen sisältö sovitaan aina etukäteen kanssasi.

Palvelu sisältää myös koko henkilökuntasi osaamisen kasvattamisen tueksi Digivalmennukset,
jotka ovat vapaasti käytettävissä koko orgaanisaatiosi kesken.

Lisäksi palvelu toimii osana asiakkaan tuki- ja kehitysprosessia yhteisen tukipalvelun avulla,
jossa asiakkaan itsensä ratkaisematta jääneitä ongelmia ratkotaan yhdessä Digikuun
asiantuntijoiden kanssa yhteisessä Teamsissa.

Palvelun sisältöä voidaan myös tarpeen mukaan laajentaa ja kehittää
tässä kuvattujen sisältöjen ulkopuolelle.

Pilviraketin rakennuspalikat

KEHITYS JA SUUNNITTELU

Tarpeesi mukainen ympäristön kehittäminen ja siihen liittyvä suunnittelu.

Kehitys ja suunnittelu voivat sisältää mitä tahansa M365-kokonaisuuteen liittyvää ja osuuden tavoitteena on luoda yhteinen ymmärrys sekä mahdollisuudet, joiden avulla koko ympäristön kokonaisvaltainen kehittäminen on järkevää ja mahdollista.

CHAMPIONS-VERKOSTO

Jo olemassa olevan tai perustettavan Champions-verkoston (edelläkävijät, nopeat oppijat) tuki, osaamisen lisääminen ja koordinointi yhdessä Digikuun kanssa.

Kuukausittaisista tunneista osa (esimerkiksi 1 tunti) voidaan varata Champions-verkoston käyttöön, jolloin kyseisen verkoston kehittymisestä tulee kiinteä osa henkilöiden arkea.

HENKILÖKUNNAN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Livevalmennuksina  toteutettavat tilaisuudet, joissa syvennetään henkilökunnan osaamista modernista työskentelystä käyttäen 365-palveluun kuuluvia työkaluja.

Osaamisen kehittäminen voidaan kohdentaa yhdessä sovittuille kokonaisuuksille ja kohderyhmille.

Q&A SESSIOT

Jokaisen organisaation kehittymisen kannalta on tärkeää luoda ilmapiiri ja mahdollisuus, jossa henkilökunta voi helposti esittää kysymyksiä palveluun liittyen ja saada niihin järkeviä vastauksia.

Tehokkaana keinona tähän toimivat Q&A-sessiot, jotka ovat avoimia tilaisuuksia kaikille ja joiden avulla henkilökunta pääsee esittämään kysymyksiä, ajatuksia ja ideoita pilvipalveluihin sekä niiden arkiseen käyttöön liittyen.

Säännöllisten Q&A-sessioiden avulla tarjotaan porukallenne suora polku jokaisen oman osaamisen kehittämiseen.

KAHVIVARTIT®

Osaa palvelun tunneista voidaan hyödyntää yhdessä sovitulla suhteella Kahvivartteihin.

Kahvivarteissa keskitytään yhteen konkreettiseen M365-asiaan kerrallaan ja opetetaan esimerkiksi täsmävinkkejä sähköpostin tai Teamsin käytön osalta.

Kahvivartti on n. 15-30 minuutin tilaisuus, johon on helppo osallistua virtuaalisesti.

Kahvivartit toimivat tehokkaana tapana edistää jokaisen henkilökohtaista ja jatkuvaa oppimista & osaamista.

Lue lisää Kahvivarteista!

JOHDON SPARRAILUT

Johtoryhmän pitäminen ajan tasalla työntekemisen tapojen ja välineiden tulevaisuudesta auttaa koko organisaatiota kehittymään jatkuvasti eteenpäin.

Sparraus voidaan kohdentaa esimerkiksi laajaan kokonaisuuteen ja suuriin trendeihin.

Tai sparrailu voidaan suorittaa siten, että johtoryhmälle käydään lävitse jokin yksittäinen sovellus ja jalkautetaan se käyttöön.

Kehittymisen kannalta on tärkeää, että johtoryhmä itse on motivoitunut, haluaa ja osaa käyttää käytössä olevia 365-välineitä.

KILPAILUTUSAPU

Apu mahdollistaa sinulle koko Digikuun laajan osaamisen hyödyntämisen.

Voimme toimia apunasi kilpailutuksen valmistelussa, katselmoinnissa tai itse kilpailutuksessa.

Pilvirakettia voi siis haluttaessa hyödyntää myös kilpailutuksiin liittyvässä tekemisessä.

PÄÄKÄYTTÄJIEN TUKI

Palvelun hintaan sisältyy myös pääkäyttäjien best effort-tukipalvelu 365-palveluiden osalta asiakkaan ja Digikuun yhteisen Teamsin kautta.

Tuen tarkoitus on synnyttää asiakkaalla ensin sisäistä vertaistukea ongelmatilanteisiin ja osallistua keskusteluun, mikäli ratkaisua ei sisäisesti löydy.

Digikuu tarkistaan säännöllisesti yhteiseen Teamsiin mahdollisesti tulleet ratkaistavat asiat.

Kyseisiä aiheita  nostetaan myös tapaamisten Q&A-osioihin, mikäli löytyy kiireettömiä ja keskustelua edellyttäviä asioita.

Toistuvia osaamisen kehittämistä vaatia kohteita voidaan myös kouluttaa esimerkiksi Kahvivarteissa.

DIGIVALMENNUKSET

Digikuu tuottaa  laadukkaita, virtuaalisesti suoritettavia Digivalmennuksia.

Valmennnusten sisältö koostuu yleisimmistä M365-sovelluksista ja ne tukevat palveluiden sujuvaa käyttöä arjessa.

Valmennusten tarkoituksena on kasvattaa asiakkaiden osaamista ja tuoda uusia näkökulmia jo mahdollisesti tuttuihin asioihin.

Kaikki tuottamamme Digivalmennus-sisällöt kuuluvat Pilviraketti-palvelun hintaan.

Asiakkaan kanssa sovitaan aina yhteinen prosessi, jonka mukaan valmennuksia voidaan avata henkilökunnalle hallitusti.

Valmennukset tuotetaan Digikuun palveluntarjoajan tuottamasta alustasta.

AINA RÄÄTÄLÖITY PALVELUKOKONAISUUS

Pilviraketti voi sisältää siis kaikenlaisia haluamiasi ja tarvitsemiasi erilaisia rakennuspalikoita.

Palvelun lopullinen sisältö ja muoto toteutetaan aina asiakkaan toiveiden, nykytilan ja tarpeiden pohjalta.

Palvelun sisältöä voidaan myös  laajentaa ja kehittää tässä kuvattujen sisältöjen ulkopuolelle.

Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri sinulle sopiva palvelukokonaisuus!

HINNAT

Pilviraketti 1 490€ / kk

miniPilviraketti (kahvivartit + Digivalmennukset + Teams, ei yhteistä aikaa) 990€ / kk

Kaikissa palveluissamme on aina 100% Tyytyväisyystakuu

Tyytyväisyystakuu tarkoittaa Pilviraketti-palvelun osalta sitä, että mikäli et ole tyytyväinen johonkin Pilviraketin sisällä tuotettuun palveluun niin yritämme ensin korjata tilanteen yhdessä sovitulla tavalla.

Mikäli tämänkin jälkeen ilmenee tyytymättömyyttä niin palautamme rahasi täysimääräisesti.

Tyytyväisyystakuu tilanteissa odotamme asiakkailta mahdollisimman suoraa palautetta heti mahdollisen tilanteen jälkeen ja viimeistään 14 päivän kuluessa tapahtuneesta.