Skip to main content

Tietosuoja ja tietoturva Digikuulla

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa mahdollisimman avoimesti siitä, mitä tietoa me Digikuulla keräämme ja miten sen osana työtämme hyödynnämme.

Tämä on tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, GDPR:n (General Data Protection Regulation) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Tämä sisältö on tarkoitettu Digikuun asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille.

Tietoturva

Meille Digikuulla Tietoturva on erittäin tärkeää ja tästä syystä hyödynnämme osana työskentelyämme monipuolisia ja hyväksi todettuja tietoturvaratkaisuja. Näiden lisäksi olemme luoneet yhteiset käytännöt ja sisäiset pelisäännöt korkean tietoturvan toteuttamiseksi.

Hyödynnämme osana työskentelyä samoja komponentteja ja ratkaisuja, joita autamme myös asiakkaitamme hyödyntämään. Meillä on käytössämme pilvitietoturvan osalta laajimmat ja viimeisimmät ratkaisut ja niiden osalta olemme luoneet parhaat käytännöt, jotka soveltuvat erityisesti suomalaisiin työskentely-ympäristöihin.

REKISTERINPITÄJÄ

Digikuu Oy (2917247-1)
Kotipaikka: Helsinki
Jäniksenpolku 2
32210 Loimaa

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Ville Kankare
ville@digikuu.fi
+358 50 364 1822

REKISTERÖIDYT

Asiakkaat (Yhteyshenkilöt)
Mahdolliset (potentiaaliset) asiakkaat
Verkkosivuston kävijät

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Kerättävien henkilötietojen tarkoitus riippuu kerättävästä henkilötiedosta. Asiakkaiden yhteyshenkilöiden tiedot kerätään yhteydenottojen mahdollistamiseksi ja asiakassuhteen ylläpitämiseksi.

Potentiaalisten asiakkaiden ja verkkosivuston käyttäjien osalta tiedot kerätään yhteydenpitoa ja uutiskirjetilauksia varten. Tietoja hyödynnetään osana Digikuun työskentelyä ja niillä mahdollistetaan aktiivinen työskentely yhdessä asiakkaiden kanssa.

Tietoja hyödynnetään osana asiakkaan liiketoiminnan ydinprosesseja, sekä niitä tukevissa toiminnoissa kuten laskutuksessa, markkinoinnissa, asiakasviestinnässä ja verkkoasiointiin liittyvissä palveluissa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin voidaan tallentaa kunkin rekisteröidyn osalta seuraavia, tarkoituksenmukaiseksi katsottuja henkilötietoja.

Nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Työnantaja / yritys
Rooli / titteli
IP-osoite

Tietojen käyttötarkoitus on pääasiassa yhteydenpito, sekä markkinoinnin kohdentaminen tarvittaessa. Tietoja voidaan tallentaa myös käyttäjän yksilöintiä varten.

Keräämme myös tietoa esimerkiksi tapahtumiin ilmoittautumisesta, joiden yhteydessä yllä mainittuja tietoja täydennetään seuraavilla tiedoilla.

Ruoka-aineallergiat

Henkilön edustaessa yritys- tai muuta rekisteröityä yhteisöä keräämme myös yksinlöintitiedoksi kyseisen yhteisön yhteisötunnuksen (y-tunnus).

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja käsitellään yleisesti niin pitkään, kuin se asiakassuhde tai potentiaalinen asiakkasuhde, jonka hoitamiseksi tietoja tarvitaan, on voimassa. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kun kirjatut perusteet täyttyvät ja henkilötietojen säilyttämiselle on lailliset perusteet olemassa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään perustuen rekisteröidyn omaan ilmoitukseen puhelimitse, internetissä, sähköpostitse tai muulla mahdollisella tavalla.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä eli sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämiseksi tulee pyynnöt tehdä sähköpostitse osoitteeseen: tieto@digikuu.fi

Tietojen tarkastaminen ja oikaiseminen

Sinulla on oikeus tarkistaa kaikki sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli tarkastuksen yhteydessä havaitset tiedoissa virheitä tai puutteita, voit pyytää meitä täydentämään tai korjaamaan tiedot oikeiksi.

Tietojen poistaminen

Voit pyytää meitä poistamaan kerätyt tiedot milloin tahansa. Käsittelemme aina pyyntösi ja ilmoitamme tarvittaessa perustellun syyn, mikäli tietojen poistaminen ei ole mahdollista tai vahvistamme tietojen poiston.

Käsittelyn rajoittaminen

Sinulla on milloin tahansa oikeus kieltää meitä hyödyntämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Markkinointia tehdessämme emme koskaan myy tai luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat henkilötietojen perusteella kohdistaa markkinointia sinuun.

Hyödynnämme osana markkinointistrategiaamme kattavasti erilaisia verkkomarkkinoinnin alustoja, kuten Facebook ja Google. Emme kuitenkaan hyödynnä henkilötietojasi osana markkinointia, vaan kohdennettu markkinointi perustuu evästeisiin.

Suostumuksen peruuttaminen

Sinulla on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamasi suostumus milloin tahansa.

Tietojen siirto järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot helposti luettavassa muodossa, jonka avulla voit haluttaessa siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tilanteissa, joissa katsot Digikuun rikkovan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Ohjeet valituksen tekemiseen löydät osoitteesta: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Digikuun ulkopuolelle.

Tietoja luovutetaan tarpeen vaatiessa yhteistyökumppaneille Digikuun tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen ja tuottamiseen liittyvien asioiden toteuttamiseksi, tai muiden vastaavien syiden vuoksi. Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Aina kun mahdollista, olemme valinneet tietojen säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palveluntarjoajat. Osa palveluntarjoajista saattaa korkean käytettävyyden mahdollistamiseksi varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin.

Tällaisissa tilanteissa olemme varmistanee, että palveluntarjoajat ovat mukana EU:n ja Yhdysvaltojen välisessä Privacy Shield -ohjelmassa (https://www.privacyshield.gov/list).

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Pyrimme aina varmistamaan henkilötietojen turvallisen käsittelyn tilanteessa, kuin tilanteessa ja käytämme tarvittavia suojakeinoja tietojen turvallisuuden varmistamiseksi.

Kaikki tiedot on suojattu käyttäjän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jonka lisäksi käytämme muita, edistyneitä suojausratkaisuja tunnistamaan mahdolliset poikkeamat. Rekistereihin on pääsy vain erikseen määritellyillä Digikuun käyttäjillä, joilla työtehtävien hoitaminen edellyttää rekisterin käsittelyä.

Sähköiset tiedot on tallennettu pilvipalveluun, jossa tiedot on suojattu ajantasalla olevalla turvaratkaisulla ja jossa olevat tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti. Mahdolliset paperiset versiot rekisterin sisältämistä tiedoista säilytetään aina lukitussa tilassa.

EVÄSTEET

Hyödynnämme sivustollamme evästeitä.

Mikä on eväste?

Eväste on pieni selaimen tietokoneelle lähettämä tekstiedistosto, joka tallennetaan laitteen muistiin. Evästeeseen tallennetaan tietoa verkkosivustollamme suorittamistasi toimenpiteistä ja esimerkiksi lomakkeille antamistasi valinnoista. Evästeen pystyy lukemaan ainoastaan sivusto, joka sen on selaimen välityksellä koneelle tallentanut. Muut sivustot eivät pysty lukemaan tietoja, joita Digikuun sivusto on evästeeseen tallentanut.

Mihin evästeitä käytetään?

Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää saatua tietoa esimerkiksi osana sivuston käyttöanalytiikkaa. Tietojen avulla voimme kehittää verkkosivustomme sisältöä ja seurata esimerkiksi sitä, millainen sisältö verkkosivustollamme kävijöitä kiinnostaa. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimenpiteitä voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Käytämme sivustollamme myös kolmannen osapuolen evästeitä, joiden avulla pyrimme entisestään parantamaan asiakaskokemusta. Tällä hetkellä verkkosivuston analytiikkaa varten, keräämme tietoja Google Analytics -palveluun (https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/partners/).

Hyödynnämme sivustolla myös mainontaan liittyviä evästeitä, joiden avulla pystymme kohdentamaan käyttäjillemme ajankohtaisia ja mielenkiintoista sisältöä. Evästeiden avulla kerätyt tiedot eivät paljasta henkilötietojasi meille tai kolmannelle osapuolelle. Evästeiden avulla kohdennettu markkinointi hyödyntää nimetöntä tietoa.

Käytämme markkinoinnissa tällä hetkellä Google Adwords -evästettä, sekä Facebook-pikseliä.

Evästeiden poistaminen käytöstä

Evästeet voidaan aina tyhjentää käyttämäsi selaimen asetuksista, tällöin kaikki muistiin tallennetut evästeet poistetaan. Voit myös halutessa estää evästeiden tallentamisen kokonaisuudessaan selaimen asetuksista. Tällöin kannattaa kuitenkin huomioida se, että osa verkkosivuston ominaisuuksista ei välttämättä ole käytettävissä ilman evästeitä.

Viestintäviraston sivulta voit lukea lisää evästeistä: https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html

LISÄOSAT

Litespeed Cache
Tämä sivusto käyttää välimuistia nopeamman vasteajan ja käyttökokemuksen parantamiseksi. Välimuistiin tallentaminen voi tallentaa kopion jokaisesta tällä sivustolla näytetystä verkkosivusta. Kaikki välimuistitiedostot ovat väliaikaisia, eikä kukaan kolmas osapuoli koskaan pääse niihin käsiksi, paitsi jos se on tarpeen teknisen tuen saamiseksi välimuistilaajennuksen toimittajalta. Välimuistitiedostot vanhenevat sivuston järjestelmänvalvojan asettaman aikataulun mukaisesti, mutta järjestelmänvalvojat voivat tarvittaessa tyhjentää ne myös manuaalisesti.