Tietoturva

Intune-mobiililaitehallinta (iOS ja Android)

Nykyaikaisen ympäristön yksi haasteista on laaja kirjo erilaisia laitteita. Laitteet ovat myös hyvin usein käytössä muualla kuin toimiston ”turvallisten” seinien sisäpuolella.

Organisaatioille on entistä tärkeämpi pitää huolta laitteistaan, varmistaa niiden ajantasaisuus (päivitykset) ja ennen kaikkea varmistaa, että niiden kautta yrityksen kallisarvoinen data ei päädy vääriin käsiin. Nykypäivänä on tärkeää välttää tilanne, jossa ympäristöön kohdistuu uhkia, koska sitä käytetään laitteilla, joiden tietoturvan tasoa ei voida valvoa ja varmistaa.

Intune-palvelun avulla saadaan yrityksen laitehallinta vietyä pilvipohjaiseksi, jolloin laitteiden hallinta on mahdollista käytännössä mistä tahansa. Mobiililaitteiden asetuksia voidaan palvelun avulla muokata paremmin työhön sopivaksi, laitteiden päivityksistä ja sovelluksista voidaan pitää huoltaa ja esimerkiksi katoamistapauksissa laitteiden sisältämä yritystieto saadaan pidettyä turvassa.

Intune-mobiililaitehallinnankäyttöönottoprojekti rakennetaan aina asiakkaiden tarpeen mukaan, hyödyntäen testattuja ja hyväksi todettuja Digikuun parhaita käytäntöjä. Tekniikat ja niiden konfiguraatiot tehdään aina asiakaskohtaisesti, huomioiden asiakkaan mahdolliset erityistarpeet.

Mobiililaitehallinnan osalta luotavaan konfiguraatioon vaikuttavat muun muassa käytössä olevat laitteet ja se, halutaanko koko laitteet hallintaan (MDM eli Mobile Device Management) vai onko asiakkaalle parempi ratkaisu ottaa käyttöön työsovellusta hallinta (MAM eli Mobile Application Management). Laitteiden osalta tarkastellaan myös mahdollisuutta integroida koko toimitusketju osaksi hallintaa, jolloin laitteet saapuvat käyttäjille jo täysin hallittuina.

Projekti aloitetaan aina yhteisellä keskustelulla, jossa käydään lävitse asiakkaan tavoitteet ja vaatimukset. Tämän pohjalta rakennetaan yhdessä yksityiskohtainen suunnitelma ja aikataulu, jonka pohjalta projektia lähdetään toteuttamaan ja palvelut käyttöön.

Usein mobiililaitehallinnan osalta pelätään sitä, mitä kaikki tarkoittaa loppukäyttäjän näkökulmasta ja mitä hallinta tekee loppukäyttäjien kokemukselle.

Digikuun tekemisen kulmakivi on korkea tietoturva, loppukäyttäjät huomioiden. Tästä syystä olemme rakentaneet mallin, jonka avulla yli 100 organisaatiota on saanut ketterästi palvelut käyttöön. Mallin ytimessä Digikuun asiakkaalle räätälöimä ohjeportaali. Tämä yhdistettynä oikea-aikaiseen ja oikealla tavalla muotoiltuun viestintään ja koulutuksiin päästään käyttöönotoissa eteenpäin ketterästi.

Laitehallinnan projektit toteutetaan usein yhdessä vahvan tunnistautumisen (Conditional Access) kanssa yhdessä.

Käyttöönotto ja projektin toteutus

 • Suunnittelu ja testaus, jonka aikana luodaan suunnitelmat, asetetaan tavoitteet.
  • Valitaan haluttu hallintatapa (MDM vai MAM)
 • Mobiililaitehallinnan konfiguraatiot Intuneen asiakkaan käyttötapauksia hyödyntäen.
  • Android
  • Apple iOS / iPadOS
 • Konfiguraatioiden yhteydessä määritetään muun muassa
  • Enrollment Program konfiguraatiot (Esim. Samsung KME, Google Zero Touch)
  • Intune Compliance Policyt (Luotetun laitteen konfiguraatiot)
  • Intune Configuration Policyt (Laitteiden asetusmääritykset)
  • Mobiilisovellusten jakelut ja mahdolliset konfiguraatiot
  • Intune App Protection Policies (erityisesti MAM-käyttötapauksessa)
 • Pilottiryhmän valitseminen ja testauksen suorittaminen, pilottiryhmän palautteen pohjalta kehitetään konfiguraatioita.
 • Käyttöönoton (jalkautus) suunnittelu ja tarvittavan materiaalin julkaisu asiakkaan ympäristössä, sisältäen käyttäjiä vaihe vaiheelta ohjaavan ohjeportaalin.
 • Koko toteutuksen dokumentointi ja dokumentaation läpikäynti yhdessä asiakkaan kanssa.

Projektin lopputulemana asiakkaalla on täysi kyvykkyys hallita käytössä olevia mobiililaitteita ja ottaa laitteet hallinnan piiriin omassa tahdissaan. Tarvittaessa Digikuu voi avustaa laitteiden jalkautuksessa projektin jälkeen.

Hinta 2900 euroa

Kaikessa Digikuun tekemisessä on aina täysi tyytyväisyystakuu. Takaamme lopputuloksen ja asiakkaan tyytyväisyyden. Mikäli jostakin syystä emme pysty lunastamaan asetettuja odotuksia ja asiakas ei ole tyytyväinen työpajaan, katsomme yhdessä mikä meni vikaan ja teemme tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Jos tämänkin jälkeen tyytymättömyyttä ilmenee palautamme rahat täysimääräisesti.

100% Tyytyväisyystakuu