Tietoturva

Turvasähköpostin käyttöönotto (Office 365 Message Encryption)

Turvasähköposti eli salattu sähköposti eli kryptattu sähköposti on paremmin suojattu normaaliin sähköpostiin verrattuna. Salatun sähköpostin tarkoituksena on varmistaa se, että viestin sisältö pysyy turvassa ja vain vastaanottaja(t) voivat sen lukea.

Microsoft 365:n sisältämä OME eli Office 365 Message Encryption mahdollistaa haluttujen viestien salaamisen ja käyttöönoton jälkeen se on helposti käyttäjien hyödynnettävissä.

Microsoft 365:n vahvuuksiin sähköpostisalauksessa kuuluu erityisesti se, että posti salataan jo sovelluksessa (client) jolloin postin salaus on kyydissä koko matkan.

Sähköpostin salausta eli turvasähköpostia hyödynnetään yleensä seuraavia tietoja sisältävien postien yhteydessä:

 • Arkaluontoiset henkilötiedot (esimerkiksi henkilötunnukset)
 • Terveyden- ja sosiaalihuollon tiedot kuten esimerkiksi potilastiedot
 • Salassa pidettävät viranomaistiedot
 • Yrityksen luottamukselliset tai salaiset tiedot
 • Pankkitiedot
 • Palkkatiedot

Jokaisen organisaation tulisi käyttöönoton yhteydessä määritellä mitä tietoja henkilökunnan odotetaan suojaavan ja missä kaikissa posteissa olisi syytä salausta käyttää. Projektin yhteydessä Digikuu auttaa aina määrittelyissä ja varmistaa, että palvelun jalkautus loppukäyttäjille onnistuu ketterästi.

Käyttöönottoprojekti sisältää:

 • Sähköpostisalaus vaihtoehtojen ja ominaisuuksien läpikäynti​
 • Parhaiten sopivan ominaisuuden valinta ja konfiguraation suunnittelu ​
 • Mahdollisesti tarvittavien lisenssien hankinnassa avustaminen ja sen ohjeistaminen​
 • Palvelun konfigurointi ja aktivointi käyttöön ​
  • Sisältäen viestien kustomoinnin (ulkoasu ja tekstit)
 • Konfiguraation testaaminen​
 • Konfiguraation dokumentointi​
 • Pääkäyttäjien perehdytysmateriaali​
 • Loppukäyttäjien viestintä- ja ohjemateriaali

Hinta 900 euroa