Skip to main content

Minkälaisten asiakkaiden kanssa me oikein häärätään?

Digikuuta perustettaessa mietittiin pitkään mitä me tehdään. Vähintään yhtä paljon mietittiin, mitä me ei tulla tekemään. Referenssit olivat yksi näistä jälkimmäisistä asioista. Seuraavaksi valotamme miksi tähän päädyttiin

Aiemmassa elämässä referenssit olivat ”tärkeitä”, joka johti kolmeen kiusalliseen asiaan:

 • Ensinnäkin referenssinä oleminen ei tuottanut referenssiasiakkaalle mitään arvoa – ainoastaan lisää töitä.
 • Toiseksi referenssilupakyselyt osuivat 95 %:lla aina samoihin muutamiin asiakkaisiin – koska brändi
 • Kolmanneksi referenssiä koskeva palvelu oli ollut hyvä, mutta muu palvelu välttämättä ei. Tätä kautta referenssiluvasta tuli “negatiivisen kaupankäynnin” väline.

Me haluamme vaalia asiakkaidemme työrauhaa viimeiseen asti.

Meidän ensisijainen tehtävä on tuottaa asiakkaalle arvoa ja referenssiasiakkaana oleminen ei tuota referenssiasiakkaalle arvoa juuri koskaan.

Avataan siis vähän niiden referenssien sijaan, minkälaisten asiakkaiden kanssa me oikein häärätään.

Me kun tehdään vain ja ainoastaan O365- ja M365-juttuja, niin tämä on samalla myös meidän ainoa segmentointimme. Meille siis ainoana kriteerinä on asiakkaan halu kehittää 365-asioitaan ihmisten osaamisesta teknisiin konfiguraatioihin sekä näiden ympärillä oleviin asioihin.

Digikuun asiakkuuksia

Meidän asiakkuuksina on seuraavanlaisia organisaatioita kokoluokissa 1-50 000 henkilöä: 

 • Pankkeja ja vakuutusyhtiöitä
 • Kiinteistöhuoltoa, rakennusliikkeitä ja kauppakeskustoimijoita
 • IT-integraattoreita ja ohjelmistotaloja
 • Teleoperaattoreita
 • Henkilöstövuokraus, konsultointi ja koulutustaloja
 • Valmistavan teollisuuden toimijoita, telakka- ja laivanrakennusalan toimijoita
 • Koulutuskuntayhtymiä, Sote-kuntayhtymiä ja kuntien & kaupunkien omistamia IT-keskittymiä
 • Kuntia, kaupunkeja ja sekä yksittäinen valtion yksikkö
 • Uskonnollisia yhteisöjä sekä liuta erilaisia yhdistyksiä
 • Liittoja työnantajan puolelta sekä työntekijöiden puolelta
 • Elintarvikealan toimijoita
 • Logistiikka-alan toimijoita
 • Iso liuta liike-elämää palvelevia muita organisaatioita perintätoimialasta, arkkitehtitoimistoihin, luoviin toimistoihin ja muuhun markkinointiin
 • Lisäksi palvelemme muutamaa Fortune 500-asiakkuutta

Asiakkaiden lisäksi me häärätään aktiivisesti kumppaneittemme kanssa. Meille kumppanuus tarkoittaa sitä, että voimme yhdessä luoda asiakkaalle enemmän arvoa. Tyypillisiä kumppaneitamme ovat perinteiset IT-talot, IT-konsulttitalot, teleoperaattorit, sekä IT-tukkurit.  Lisäksi yhteistyötä tehdään erilaisten koulutustoimijoiden sekä liiketoimintaa yhteiskunnallisesti palvelevien organisaatioiden kanssa.

Meillä on 100% tyytyväisyystakuu kaikessa tekemisessä yksittäisestä koulutuksesta jatkuviin palveluihin.