Työpajat

Microsoft Viva-työpaja

(Viva Built Intent Workshop)

Microsoft Viva on tuoteperhe, joka keskittyy työntekijäkokemukseen ja sen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Viva kuuluu Employee Experience eli EXP-tuotteiden joukkoon.

Tulevaisuudessa jokaisen yrityksen on pyrittävä tarjoamaan työntekijöilleen paras mahdollinen työntekijäkokemus. Tähän kokemukseen osansa tuovat kulttuuri, strategia, digitaaliset työvälineet ja totta kai se, miten kaikki erilaiset tavat tehdä työtä saadaan toimimaan yhdessä. Yritysten kilpailukyky rakennetaan nyt ja yhdelläkään yrityksellä ei ole varaa jättää pohtimatta omaa strategiaansa työntekijäkokemuksen kehittämisen osalta.

Vuonna 2023 työtavat eivät ole enää kuten ennen, viimeiset pari vuotta ovat varmistaneet sen, että yritykset ovat uudenlaisten haasteiden edessä ja osa on näistä haasteista selvinnyt paremmin kuin toiset. Organisaatiot pohtivat tällä hetkellä kuumeisesti ratkaisua tulevaisuuden työn käytäntöihin ja siihen, pitäisikö henkilöt palauttaa istumaan jälleen toimistolla, vai tulisiko koko työn tekeminen päivittää nykyaikaan.

Tulevaisuudessa tietotyö tulee tapahtumaan entistä enemmän ja entistä suuremmalle joukolle toimiston seinien ulkopuolella.

Organisaatio, joka päättää kulkea vastavirtaan ja palauttaa työtavat sellaiseksi, kun ne ennen pandemiaa olivat, tulee kokemaan merkittäviä haasteita rekryttäessä tulevaisuuden työvoimaa ja uusia osaajia, joustavuudesta ja ketteryydestä on tullut monelle työntekijälle olettamus, josta ei olla edes vähän parempaa rahaa vastaan valmiita uhraamaan.

Tällä hetkellä organisaatiot tuskailevat sekalaisten käytäntöjen ja monimutkaisten ja epäselvien työkalujen maailmassa ja yrittävät löytää tavan kasvattaa yhteenkuluvuutta, yhdessä tekemistä ja jakaa tietoa ilman, että siihen vaaditaan läsnäoloa konttorilla.

Tieto ei liiku digitaalisessa maailmassa samalla tavalla kuin fyysisessä, mutta se ei silti tarkoita, että tilanne olisi jotenkin huonompi. Kysymys on ennen kaikkea siitä, että organisaatio tarjoaa fiksut työkalut, käytännöt ja johdon tuen uudenlaiselle tekemiselle, silloin digitaalinen maailma antaa paljon eikä muodostu esteeksi.

Vanhan maailman käytäntöjen pakottaminen uuteen digitaaliseen maailmaan on kuin käärmeen tunkeminen pyssyyn, voi onnistua mutta lopputulos ei ole kenellekään suotuisa.

Työtavat ja tapamme suhtautua työhön on ajateltava uudelleen, jos haluamme olla mukana tulevaisuuden kilpailussa. Mallit, joihin olimme tottuneet eivät enää toimi.

Tämä työpaja keskittyy erityisesti tunnistamaan mistä kaikista elementeistä moderni työntekijäkokemus koostuu, analysoimaan yrityksen nykyistä tilaa ja piirtämään konkreettisen tiekartan, miten yrityksen kannattaa työntekijäkokemusta lähteä kehittämään.

Työ ei ole enää paikka, vaan se on mitä ihmiset paikasta riippumatta tekevät. Työpajassa pohditaan mitä tämä tarkoittaa juuri teidän organisaatiollenne.

Tänään on oikea hetki aloittaa oman organisaation tarinan rakentaminen ja kehittäminen.

TYÖPAJAN SISÄLTÖ: 

Työpajaan osallistuvat saavat kattavan katsauksen työntekijäkokemukseen, sen rakennuspalikoihin (Viva-tuoteperhe) ja sen kehittämiseen oman organisaation näkökulmasta.

Työpajassa saatte vastaukset kysymyksiin, missä me ollaan nyt, mikä on mahdollista ja mitä meidän kannattaa seuraavaksi tehdä.

Työpajassa käydään lävitse muun muassa seuraavia kokonaisuuksia:

  • Työntekijäkokemus (Employee Experience eli EX) yleisesti: Mistä on kyse ja miksi tämä on tärkeää. Millaisista kokonaisuuksista työntekijäkokemus koostuu ja mitä tutkimustietoa työntekijäkokemukseen on maailmalta ja Suomesta saatavilla.
  • Viva-tuoteperhe tutuksi: Mistä Viva-tuoteperhe rakentuu, miten työkaluista tulee kokonaisuus ja miten kokonaisuutta kannattaa hallita. Sivuamme myös Viva-tuoteperheen lisensointia siltä osin, että osallistujat ymmärtävät palvelun hyödyntämiseen liittyviä kustannuksia.
  • Viva-tuoteperhe käytännössä: Valitsemme yhdessä asiakasorganisaation kannalta tärkeimmät kokonaisuudet ja keskitymme erityisesti niiden hyödyntämiseen. Mahdollisuuksien läpikäynnissä käytämme oikeaa Viva-ympäristöä ja esimerkkimme tulevat aina oikeilta asiakkailta, kuulutte siis, miten näitä tuotteita oikeasti Suomessa hyödynnetään.
  • Työntekijäkokemus meillä jatkossa: Ideoidaan, ajatellaan ja suunnitellaan yhdessä millainen juuri teidän matkanne työntekijäkokemuksen yhteydessä olisi. Mitä kannattaa huomioita, mitä olisi hyvä nostaa organisaation strategiaan ja millä tavalla juuri me jatkossa varmistamme, että pysymme kehityksessä mukana.

Työpajan lopputuloksena on konkreettinen analyysi nykytilasta, tavoitetilan kuvaus ja selkeät askeleet miten tähän päästään ja mistä kannattaa aloittaa.

Työpajan jälkeen toimitettava materiaali on aina asiakaskohtainen, asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöity kokonaisuus

Hinta 4900 euroa

Digikuun työpajat mukautetaan aina asiakkaan tarpeen, ajankäytön ja tavoitteiden mukaan. Tällä varmistamme asiakkaan tavoitteiden täyttymisen työpajan osalta ja takaamme, että työpajaan asiakkaan puolelta käytetty aika on saatu hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla. 

Miksi työntekijäkokemus? Eihän tää nyt meitä kosketa.

Käännetäämpä kysymys toisinpäin, onko teillä tarkoitus rekrytoida tulevaisuudessa uutta henkilöstöä ja pitää kiinni nykyisistä? Jos vastaus on kyllä voidaan myös todeta työntekijäkokemuksen koskettavan teitä ja ei pelkästään koskettavan vaan sen pitäisi olla johdon agendalla kehityskohteiden joukossa.

Mallit joihin olemme aiemmin tottuneet, eivät enää vuonna 2023 toimi. Meidän yritysten pitää pystyä parempaan, jos haluamme pysyä mukana kehityksessä.

”83% työntekijöistä on motivoitunut tulemaan toimistolle jos lupauksena siitä on seurustelu kollegoiden kanssa”

”75% työntekijöistä (ja 80% esihenkilöistä) kokee, että yritys ei pyydä riittävästi palautetta”

”81% työntekijöistä sanoo että on tärkeää, että esihenkilö auttaa työkuorman priorisoinnissa”

”76% työntekijöistä sanoo pysyvänsä yrityksessä kauemmin jo saavat tukea oppimiseen ja kehittymiseen”

”Vain 15% työntekijöistä jakaa saman näkemyksen (tavoitteet ja keinot) työnantajansa kanssa (engaged at work)”

”Organisaatiot joissa tavoitteet yrityksellä ja työntekijöillä ovat yhteisiä on keskimäärin 23% parempi kannattavuus”

Mitä se työntekijäkokemusalusta eli Employee Experience Platform (EXP) tarkoittaa? 

Työntekijäkokemusalustalla tarkoitetaan Microsoftin tapauksessa Microsoft Viva -tuoteperheen tuotteita, jotka yksittäisten, toisistaa irrallisten ratkaisujen sijaan muodostavat oman ekosysteeminsä (Viva) ja ovat osa suurempaa työskentelyyn tarkoitettua ekosysteemiä (Microsoft 365).

Erillisten, pistemäisten ratkaisujen sijaan alusta on pitkälle integroitu jossa toinen kokonaisuus on toisesta tietoinen ja pystyy tämän avulla tuottamaan ja rikastamaan tietoa koko ekosysteemissä.

Työntekijäkokemusalusta asettaa Ihmiset keskiöön ja tukee tätä tekemistä modernein työkaluin, joita toki tulee käyttää modernein pelisäännöin.

Työntekijäkokemusalusta koostuu usein seuraavista kokonaisuuksista:

  • Hyvinvointi ja havainnot: Työkalut oman työhyvinvoinnin analysointiin, jotka perustuvat järjestelmän tekemiin havaintoihin ja niiden pohjalta suoritettuihin automaattisiin analyyseihin.
  • Oppiminen ja kehittyminen: Erilaiset työkalut oman osaamisen ja ymmärryksen kasvattamiseen, uusien työntekijöiden perehdytys ja prosessit uusien toimintojen opiskelua ja kehittämistä varten. Parempaa osaamisen hallintaa ja järjestelmällistä osaamisen kasvattamista.
  • Tarkoitus ja suunta: Yhteiset tavoitteet, suunnitelmat ja niiden lopputulokset. Onnistumisen tunnistaminen ja huomioiminen.
  • Kulttuuri ja viestintä: Ajankohtaiset uutiset, erilaiset tapahtumat, yrityksen omat oppaat ja pelikirjat ja työn ympärille rakentuneet yhteisöt.
  • Tieto ja osaaminen: Oman ja yrityksen osaamisen kasvattaminen, tiedon löytäminen ja olemassa olevan tiedon hyödyntäminen. Ihmisten ja asiantuntijuuden tuominen yhteen.

Näiden lisäksi osana työntekijäkokemusta tulee käytössä olla modernit työkalut, joiden käytöstä on olemassa organisaation oma pelikirja ja joiden käyttöä koulutetaan ja tuetaan jatkuvana prosessina.

Työpajan käytännön toteutus 

Työpaja-toteutetaan useammassa osassa, koska tällöin työpajan lopputulos on parempi kuin toteuttaminen kerralla.

Valmistelu ja nykytilanteen arviointi
(1 tunti)

Käymme yhdessä lävitse mitä työpajassa on odotettavissa, millaisia tavoitteita asiakkaalla on ja annamme työkalut joilla asiakas voi arvioida nykytilannetta ennen työpajaa.

Annamme tässä tilaisuudessa myös ohjeet miten valmistautua itse työpajaan. Tämä kokonaisuus pidetään vähintään viikkoa ennen työpajaa ja toteutustapa tälle on Teams.

Mahdollisuudet ja menestyksen rakennuspalikat
(3,5 tuntia)

Aloitamme yhteisen hetken käymällä ensin lävitse mistä on kyse työntekijäkokemuksessa ja millä tavalla siihen liittyviä alustoja kannattaisi käsitellä.

Tämän jälkeen siirrymme yhdessä tutustumaan Viva-tuoteperheeseen ja käymme ylätasolla lävitse kaikki Viva-tuoteperheen tuotteet, niiden käyttötarkoitukset ja yleisiä huomioita niiden hyödyntämisestä.

Seuraavaksi valitsemme tuoteperheen tuotteista ne kaksi, jotka tuntuvat omalle organisaatiollemme ensimmäiseksi parhaat hyödyt tarjoavilta sovelluksista ja keskitymme näihin.

Valituista sovelluksista käymme lävitse niiden käytännön hyödyntämisen Digikuun asiakkaiden kokemusten pohjalta. Tässä osuudessa valittuihin tuotteisiin tutustutaan syvällisesti ja aloitamme yhdessä niiden asemoinnin oman organisaation tavoitteisiin ja tekemiseen.

Suunnitelman rakentaminen
(3,5 tuntia)

.

Työpajojen välissä Digikuu työstää asiakaskohtaista materiaalia ja asiakkaalle voi tarpeen vaatiessa tulla myös ”kotiläksyjä” ennen seuraavaa työpajaa. Työpajojen väliin pyritään jättämään aina sopivasti aikaa, jotta materiaalia ja tarvittavat tehtävät on ehditty suorittamaan hyvin ennen seuraavaa työpajaa.

Yleensä tämän työpajakokonaisuuden läpivienti kestää noin 2 viikkoa.

Työpajojen jälkeen aikataulutetaan vielä yhteinen palaute- ja keskustelutilaisuus jossa asiakkaalla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja toivoa päivityksiä työpajan lopputuotoksiin.