Alk. 1050€

Työpajat

Kiinteällä hinnalla ja 100% tyytyväisyystakuulla

Työpajat mahdollistavat oman osaamisen kasvattamisen, suunnitelmallisen tekemisen ja ennen kaikkea nopean ohituskaistan kohti parempaa pilvipalveluiden hyödyntämistä. Työpajojen hyöty tulevaisuuden kehittämiselle ja asioiden ymmärtämiselle on merkittävä. Työpajamme ovat täysin omaa tuotantoa ja ne on rakennettu suomalaisia yrityksiä ja yrityskulttuuria silmällä pitäen.

Työpajamme eroavat muista myös siinä, että tarjoamme työpajat aina kiinteään hintaan (100% tyytyväisyystakuulla).

Työpajojen kulku

Jokainen työpaja perustuu Digikuun kehittämään, asiakaspalautteen pohjalta hiottuun malliin jossa lopputulos on taattu ja ajankäyttö organisaatiolle varmasti hyödyllistä. Räätälöimme aina sisällön asiakaskohtaisesti, joten työpaja kohdentuu aina juuri haluttuun kokonaisuuteen ja huomioi esimerkiksi toimialan erityispiirteet (esimerkiksi pankki- ja sijoitusalan erityisvaatimukset). Asiakkaalla itsellään on suuri vaikutus työpajan kulkuun ja parhaimmat työpajat ovat vahvasti vuorovaikutteisia tilanteita. 

Työpajojen osalta ei myöskään tarvitse pelätä että jäisitte ilmen tuloksia, näin ei ole vielä koskaan käynyt ja takaamme, että saamme varmasti keskustelun johdettua juuri sellaiseksi, että se palvelee asetettuja tavoitteita. 

1

Valmistelu

Jokainen työpaja valmistellaan Digikuun toimesta tutustumalla asiakasyrityksen työtapohin, liiketoimintaan ja yrityskenttään, jossa yritys toimii. 

Ennen työpajaa asiakasorganisaation kanssa käydään keskustelu ja selvitetään onko kokonaisuuksia, joita työpajassa halutaan erityisesti painottaa. 

Työpajan toteutus perustuu Digikuun kehittämään malliin, jonka tarkka sisältö huomioi tehokkaasti asiakasyrityksen erityispiirteet ja vaatimukset.

2

työpaja

Työpajassa asiakasyritys pääsee keskustelemaan omasta organisaatiostaan ja sen tilanteesta sekä samalla oivaltamaan asioita, jotka muuttamalla tai korjaamalla tilanne voi merkittävästi parantua. 

Työpaja opettaa ja lisää asiakasorganisaation ymmärrystä itsestään, palvelussa olevista mahdollisuuksista ja ennen kaikkea tuo konkreettisesti esiin mitä kaikkea kehittämisellä on saavutettavissa.

3

Raportointi

Työpajan jälkeen Digikuu tuottaa asiakkaalle raportit, joiden avulla työpajan ja siihen johtaneiden vaiheiden löydökset analysoidaan ja analyysien pohjalta annetaan suosituksia miten matka kohti tuottavampaa huomista kannattaa yrityksen osalta aloittaa.

Raportointi tarjoaa kattavan tietopaketin, jonka avulla yritys voi haluttaessa jopa täysin itsenäisesti kehittää toimintaansa ja aloittaa investoinnin täysimääräisen hyödyntämisen.

4

Yhteenveto

Lopuksi pidetään asiakkaan kanssa tunnin purkutilaisuus, jossa asiakas pääsee esittämään mahdollisesti mieltä vaivaavia kysymyksiä ja jossa Digikuu esittelee vielä löydökset tiivistettynä.

Suosittelemme koko työpajan kutsumista virtuaalisesti pidettävään yhteenvetoon, sillä se tuo työpajassa kerrotulle tarinalle päätöksen ja tarjoaa mahdollisuuden omien ajatusten jäsentelyyn ja vahvistamiseen. Yhteenvedon jälkeen toimitamme osallistuneille henkilöille tyytyväisyyskyselyn.

Tulevaisuudessa ne organisaatiot pärjäävät, jotka osaavat hyödyntää teknologiaa ja tekniikkaa osana nykyaikaista työskentelyä. Yksinään modernit työvälineet eivät vielä riitä, vaan niiden lisäksi henkilökunnan osaaminen ja ymmärrys uusista työnteon mahdollisuuksista ja tekniikan hyödyntämisestä osana työpäivää on kasvatettava uusiin mittoihin.

Oikein käyttöönotetut ja koulutetut työvälineet mahdollistavat tuottavuuden kasvattamisen ja käyttäjien kokeman työtyytyväisyyden merkittävän kasvun. 

Tyytyväinen käyttäjä on tuottava käyttäjä. Tuottava käyttäjä takaa tuloksen ja mahdollistaa yrityksen kasvun. Investoinnin hyödyntäminen täysimääräisesti ja oikealla tavalla takaa tyytyväiset käyttäjät sekä mahdollisuudet uudenlaiseen työskentelyyn.

Tuottavuustyöpajan hyödyt
Työn tuottavuus, tehokkuus ja henkilöstön kehittäminen asettaa koko ajan kasvavia vaatimuksia organisaatioille. Jo tehtyä investointia ei osata hyödyntää, sovelluksien tuomaa hyötyä ei saada ulosmitattua eikä henkilöstö koe pystyvänsä työskentelemään siten, että tekeminen olisi mahdollisimman tehokasta. 

Työpaja tuo organisaatiolle keinot ja ymmärryksen, joiden avulla tuottavuuden kehittäminen, tehokkaampi huominen ja tyytyväisempi henkilökunta ovat mahdollisuus, johon pääsee hyödyntämällä jo tehdyt investoinnit täysimääräisesti. 

  • Tuottavuustyöpaja 2 900 €
  • miniTuottavuustyöpaja (kevennetty raportointi, kesto 2h), virtuaalinen 1 050 €

Tietoturva asettaa tulevaisuudessa valtavat vaatimukset ja tavoitteet organisaatioille. Uhkien määrä, monimutkaisuus ja monipuolisuus kasvavat päivittäin ja kaiken tämän keskellä pitää pystyä kehittämään työskentelyä huomattavasti joustavampaan ja ketterämpään suuntaan. Tietoturvan pitää olla kunnossa, mutta se ei saa kuitenkaan rajoittaa tai estää käyttäjien työskentelyä. 

Työpajassa organisaatio oppii mahdollisuuksista, joita Microsoftin moderneihin pilvipalveluihin liittyy silloin, kun puhutaan tietoturvasta ja turvallisesta käytöstä. Organisaatio saa suunnitelmat ja prosessit, joiden avulla mahdollistetaan ja taataan erittäin korkea tietoturva tilanteessa kuin tilanteessa.

  • Tietoturvatyöpaja 2 900 €
  • Moderni päätelaitehallinta (Autopilot, intune, vanhat romut pois) 2 900 €

Tiimityöskentely kehittyy vauhdilla ja siihen kohdistuvat vaatimukset kasvavat päivä päivältä. Yrityksillä on mahtava tilaisuus uudistaa käytännöt, toimintatavat ja mallit, joilla tietoa jaetaan ja työstetään. 

Suuntaamalla katseet Teams-sovellukseen on mahdollista luoda työympäristö, jossa uudenlaisella avoimuudella saavutetaan merkittävä kilpailuetu. Tulevaisuuden menestyjiä ovat ne, jotka pystyvät hyödyntämään ja tuottamaan tietoa entistä tehokkaammin. Päällekkäisen tekemisen eliminointi ja kankeiden viestintäkanavien poistaminen käytöstä maksavat itsensä nopeasti takaisin. 

Tulevaisuuden tiimit varmistavat yrityksen kilpailukyvyn.

  • Teamstyöpaja 2 900 €
  • miniTeamstyöpaja, virtuaalinen 1 050 €

Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, ellei jopa täysin mahdotonta. Emme takaa pystyvämme ennustamaan tulevaisuutta, mutta pystymme auttamaan merkittävästi tulevaisuuteen varautumiseen. 

Työpajassa esitellään tiiviissä paketissa (3 tuntia) tulevaisuuden trendit, joilla on vaikutusta tapaan jolla työskentelemme, tuotamme ja käsittelemme tietoa. Käymme läpi mielestämme suurimmat asiat, joihin jokaisen yrityksen tulee tavalla tai toisella valmistautua. 

Tulevaisuustyöpaja on tarkoitettu asiakkaan johdolle ja se tarjoaa ajatuksia, ideoita ja tietoa tulevien vuosien strategiatyön tueksi. Digikuulla on merkittävä rooli organisaatioiden tulevaisuuden työtapojen ja mallien kehittämisessä. Tässä työpajassa jaamme ajatuksemme tulevasta.

  • Tulevaisuuden työ johtoryhmälle (2-3h), ei raporttia 1 500 €

  • Mukautettu työpaja Microsoft 365 kokonaisuudesta (6h) 3 400 €
  • Microsoft 365 hallintamalli tuottavuussovelluksiin (Governance) 4 500 €

Kiinnostuitko?

Varaa täysin maksuton läpikäynti, jossa voimme esitellä mitä kaikkea olemme tehneet ja voidaan yhdessä pohtia miten voisimme teitä auttaa. Läpikäynti ei sido mihinkään, ja se on aina täysin maksuton!

Ota yhteyttä