Tietoturva

Intune-työasemahallinta (Windows ja macOS)

Nykyaikaisen ympäristön ja modernien työtapojen yksi haasteita on laitteiden kirjo ja se, että laitteet sijaitsevat koko ajan enenevissä määrin konttorin ”turvallisten” seinien ulkopuolella.

Laitteista on tulevaisuudessa pidettävä hyvää huolta, ne on pidettävä päivitettynä ja ennen kaikkea näkyvyys niihin on säilytettävä riippumatta siitä missä päin maailmaa laitteet menevät. Laitteissa oleva yrityksen data on turvattava kaikin keinoin ja varmistettava että laitteiden kautta ei ulkopuoliselle pääsyä dataan saada.

Intune-työasemahallinta mahdollistaa yrityksen laitehallinnan toteuttamisen täysin pilvipohjaisesti, hyödyntäen moderneja työkaluja. Laitteiden asetuksia, päivityksiä ja sovelluksia voidaan palvelun avulla hallita ja valvoa ja ennen kaikkea varmistaa, että tietoturvan osalta kaikki tarvittavat määritykset ovat laitteessa kunnossa.

Intune-työasemahallintaprojekti starttaa aina asiakkaan tarpeiden kartoituksella ja yhteisellä suunnittelulla. Tästä rakennetaan projektin, jossa asiakkaan ympäristöön rakennetaan vaatimukset täyttävä, moderni ja kehittyvä laitehallinnan kokonaisuus.

Osana käyttöönottoa huomioidaan mahdolliset loppukäyttäjienkoulutustarpeet ja luodaan asiakkaalle Digikuun räätälöimä ohjeportaali. Tämä yhdistettynä oikea-aikaiseen ja oikealla tavalla muotoiltuun viestintään ja koulutuksiin päästään käyttöönotoissa eteenpäin ketterästi.

Jokainen työasemahallintaprojekti on yksilö ja sellaisena me Digikuussa asiakkaan projektia myös käsittelemme. Luodaan malli, joka tukee asiakkaan toimintaa ja mahdollistaa korkean tietoturvan vaarantamatta kuitenkaan loppukäyttäjäkokemusta.

Työasemahallinnan projektit toteutetaan usein yhdessä vahvan tunnistautumisen (Conditional Access) ja Windows Autopilotin kanssa, unohtamatta mobiililaitehallintaa.  

Käyttöönotto ja projektin toteutus

 • Suunnittelu ja testaus, jonka aikana luodaan suunnitelmat, asetetaan tavoitteet
 • Valitaan haluttu hallintatapa (MDM vai MAM)
 • Työasemahallinnan konfiguraatiot Intuneen asiakkaan käyttötapauksia hyödyntäen.
  • Windows 10 ja 11
  • macOS
 • Konfiguraatioiden yhteydessä määritetään muun muassa
  • Azure AD Hybrid Join (tarvittaessa)
  • Intune Compliance Policyt (Luotetun laitteen konfiguraatiot)
  • Intune Configuration Policyt (Laitteiden asetusmääritykset)
  • Bitlocker-levynsalaus
  • OneDrive automaattinen konfigurointi
  • Sovellusten jakelut ja mahdolliset konfiguraatiot (Office ja Store-sovellukset)
 • Windowsin tietoturvapäivitysten jakelun suunnittelu ja konfigurointi
 • Pilottiryhmän valitseminen ja testauksen suorittaminen, pilottiryhmän palautteen pohjalta kehitetään konfiguraatioita.
 • Käyttöönoton (jalkautus) suunnittelu ja tarvittavan materiaalin julkaisu asiakkaan ympäristössä, sisältäen käyttäjiä vaihe vaiheelta ohjaavan ohjeportaalin.
 • Koko toteutuksen dokumentointi ja dokumentaation läpikäynti yhdessä asiakkaan kanssa.

Hinta 3900 euroa

Projektin lopputelemana asiakas kykenee hallitsemaan työasemia Intune-palvelun avulla. Tarvittaessa Digikuu voi avustaa laitteiden jalkautuksessa projektin jälkeen erikseen sovittavalla mallilla.