Pilviraketti

Digikuulle on erittäin tärkeää olla auttamassa sinua ja organisaatiotasi arjen haasteissa, tarjota selkänojaa kun sitä tarvitsette ja viedä kehityshankkeita eteenpäin yhdessä kanssanne. Kun kokonaisuuteen yhdistetään vielä loppukäyttäjien osaamisen kasvattaminen, tuottavuuden lisääminen ja yleisen tietoisuuden kartuttaminen uusista työtavoista, ollaan kokonaisuudessa, johon ratkaisu on Digikuun Pilviraketti-palvelu.

Palvelu on kehitetty ja luotu varmistamaan asiakkaan jatkuva kehitys, olemaan tukena asiakkaan pilvihankkeissa (pääasiassa Microsoft O365 ja M365). Palvelu on kokonaisuus jossa asiakkaan kanssa matka kohti tuottavampaa ja tietoturvallisempaa pilveä kuljetaan yhdessä. 

Palvelu rakentuu aina asiakkaan tarpeiden mukaan ja vaikka kyseessä onkin tuotteistettu kokonaisuus, pystyy asiakas aina rakentamaan palvelukokonaisuuden niin, että saavutettu hyöty ja tehokkuus on paras mahdollinen.

Kiinnostaako pilviraketin tarjoama kokonaisvaltainen tuki?

PILVIRAKETTI ON YHTEISTÄ AIKAA KEHITYKSELLE

Pilviraketti-palvelu koostuu yhteisestä ajasta, jonka sisältö sovitaan aina kuukausittain asiakkaan kanssa. Pilviraketin osalta ylläpidetään yhteistä suunnitelmaa, josta käy ilmi aina 3kk aikajaksolla, miten kullekin kuukaudelle varatut tunnit on tarkoitus käyttää. Palvelu sisältää myös henkilökunnan osaamisen kasvattamisen tueksi digivalmennukset, jotka ovat vapaasti käytettävissä koko henkilökunnalle.

Tämän lisäksi palvelu toimii osana asiakkaan tuki- ja kehitysprosessia yhteisen tukipalvelun avulla, jossa asiakkaan itsensä ratkaisematta jääneitä ongelmia ratkotaan yhdessä Digikuun asiantuntijoiden kanssa. Palvelun sisältöä voidaan myös tarpeen vaatiessa laajentaa ja kehittää tässä kuvattujen sisältöjen ulkopuolelle.

Pilviraketti rakennetaan teidän tarpeenne mukaan esimerkiksi seuraavista

Asiakkaan tarpeiden mukainen ympäristön kehittäminen ja siihen liittyvä suunnittelu. Kehitys- ja suunnittelu voi sisältää mitä tahansa O365- ja M365-sisältöä ja sen kyseisen osuuden tavoitteena on luoda asiakkaalle ymmärrys ja mahdollisuudet, joiden avulla koko ympäristön kokonaisvaltainen kehittäminen on mahdollista.

Mikäli asiakkaalla on olemassa tai haluja perustaa Champions-verkosto (edelläkävijät, nopeat oppijat) voidaan tätä toimintaa tukea ja koordinoida yhdessä Digikuun kanssa. Tällöin esimerkiksi kuukausittaisista tunneista osa (esimerkiksi 1 tunti) varataan Champions-verkoston käyttöön, jolloin kyseisen verkoston kehittymisestä tulee kiinteä osa henkilöiden arkea.

Livevalmennuksina (joko virtuaalisesti tai online) toteutettava tilaisuudet, joissa syvennetään henkilökunnan osaamista modernista työskentelystä käyttäen Office 365 -palveluun kuuluvia työkaluja. Osaamisen kehittäminen voidaan kohdentaa asiakkaan kanssa sovittuihin kokonaisuuksiin ja sovitulle kohderyhmälle.

Organisaation kehittymisen kannalta on tärkeää luoda ilmapiiri ja mahdollisuus, jossa henkilökunta voi helposti esittää kysymyksiä palveluun liittyen ja saada niihin vastauksia. Tämän osalta tehokkaana keinona toimivat Q&A-sessiot, jotka ovat avoimia tilaisuuksia kaikille ja joiden avulla henkilökunta pääsee esittämään kysymyksiä, ajatuksia ja ideoita pilvipalveluihin ja niiden käyttöön liittyen. Säännöllisten Q&A-sessioiden avulla tarjotaan henkilökunnalle suora kanava Digikuun osaamiseen ja sitä kautta henkilökunnan oman osaamisen kehittämiseen.

Osa palvelun tunneista voidaan myös vaihtaa (sovitulla suhteella) aamukahvivartteihin, joissa keskitytään yhteen asiaan ja opetetaan esimerkiksi täsmävinkkejä miten sähköpostiin pitäisi jatkossa suhtautua tai miten vaikkapa uutta OneNotea käytetään tehokkaasti. Tavoitteena on luoda lyhyt tilaisuus (15min) johon on helppo osallistua ja josta jokainen osallistuja saa konkreettisen vinkin, jonka voi ottaa kokeiluun välittömästi. Aamukahvivartit toimivat tehokkaana tapana edistää osaamista ja ennen kaikkea rohkaisevat henkilökuntaa kehittymään jatkuvasti.

Johtoryhmän pitäminen ajantasalla siitä, mitä työntekemisen tavoissa ja välineissä on tapahtumassa auttaa koko organisaatiota kehittymään eteenpäin. Johtoryhmän-sparraus voidaan kohdentaa esimerkiksi kokonaisuuteen ja suuriin trendeihin, tai se voidaan suorittaa niin että johtoryhmälle käydään lävitse jokin yksittäinen tekniikka ja opetetaan se käyttöön. Kehittymisen kannalta on tärkeää, että johtoryhmä haluaa käyttää ja osaa käyttää itse käytössä olevia välineitä.

Kilpailutusavun tarkoituksena on tarjota asiakkaalle mahdollisuus hyödyntää Digikuun osaamista. Digikuu voi toimia kilpailutuksen valmistelussa, katselmoinnissa tai itse kilpailutuksessa mukana avustamassa asiakasta. Osa kuukaudessa käytössä olevista tunneista voidaan asiakkaan niin haluttaessa hyödyntää kilpailutuksiin liittyvässä tekemisessä.

Digikuu tuottaa kevyttä ja vasteajatonta tukipalvelua O365 ja M365-palveluiden osalta asiakkaan ja Digikuun yhteisen Teamsin kautta. Tuen tarkoitus on synnyttää asiakkaalla ensin sisäistä vertaistukea ongelmatilanteisiin ja puuttua keskusteluun, mikäli ratkaisua ei sisäisesti löydy. Digikuu käy säännöllisesti katsomassa onko Teamsiin tullut ratkaistavia asioita. Ratkaistavia asioita nostetaan myös tapaamisten Q&A-osioihin, mikäli löytyy kiireettömiä ja keskustelua edellyttäviä asioita. Toistuvia kohteita voidaan myös kouluttaa esimerkiksi aamukahvivarteissa.

Digikuu tuottaa markkinoille laadukkaita, virtuaalisesti suoritettavia digivalmennuksia. Valmennuksia tuotetaan yleisimmistä O365- ja M365-sovelluksista. Valmennusten tarkoituksena on kasvattaa asiakkaiden osaamista ja tuoda uutta näkökantaa jo mahdollisesti tuttuihin asioihin. 

Kaikki Digikuun tuottamat digivalmennukset kuuluvat kaikille Pilviraketti-asiakkaille hintaan. Asiakkaan kanssa sovitaan aina yhdessä prosessi, jonka mukaan valmennuksia voidaan avata henkilökunnalle hallitusti.

Valmennukset tuotetaan Digikuun palveluntarjoajan tuottamasta alustasta.

Pilviraketti voi sisältää siis kaikenlaisia erilaisia palikoita. Se tehdään aina asiakkaan toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Palvelun sisältöä voidaan myös tarpeen vaatiessa laajentaa ja kehittää tässä kuvattujen sisältöjen ulkopuolelle. Ota yhteyttä, niin räätälöidään teille sopiva palvelukokonaisuus.

Pilviraketti 1 490€ / kk

miniPilviraketti (kahvivartit + Digivalmennukset + Teams, ei yhteistä aikaa) 990€ / kk

100%
Tyytyväisyystakuu

Digikuun kaikissa palveluissa on 100% Tyytyväisyystakuu. Tyytyväisyystakuu tarkoittaa Pilviraketti- palvelun osalta sitä, että mikäli johonkin Digikuun työpajaan tai muuhun sovittuun tukimuotoon ollaan tyytymättömiä, yritämme ensin korjata tilanteen ja jos se ei tuota tulosta, niin hyvitämme / jätämme laskuttamatta koko Pilviraketin kuukausiveloituksen.

Tyytyväisyystakuu tilanteissa odotamme asiakkailta mahdollisimman suoraa palautetta heti mahdollisen tilanteen satuttua, kuitenkin viimeistään 14pv sisään tapahtuneesta.

Kiinnostaako pilviraketin tarjoama kokonaisvaltainen tuki?

Ota yhteyttyä