Koulutukset

Koulutuksissamme loppukäyttäjä ja hänen osaamisensa ovat aina keskiössä, vaikka tietenkin koulutamme myös mielellämme organisaationne pääkäyttäjiä.

Tuomme käyttöönne aina “verrokkiryhmätiedon” eli missä muut 365-palveluita käyttävät organisaatiot ovat onnistuneet tai epäonnistuneet.

Tuottavuuden lisääminen edellyttää aina organisaation sitoutumista ja omaa esimerkkiä palveluiden tehokkaasta käytöstä. Kokemuksemme mukaan parhaat tulokset saavutetaan sitouttamalla johto ja kouluttamalla organisaation sisältä edelläkävijöiden joukko, joka omalla esimerkillään kannustaa ja opettaa muita käyttäjiä

Koulutamme myös mielellämme organisaatiosi oman tai ulkoistetun Service Deskin siten, että loppukäyttäjiä voidaan auttaa arkisissa 365-palveluihin liittyvissä kysymyksissä.

Käytettävät koulutusmuodot valitaan aina asiakkaan kanssa yhdessä. Vaihtoehtoina tarjolla mm. Kahvivartit, virtuaalikoulutukset, läsnäkoulutukset, luokkahuonekoulutukset, Digivalmennukset…

Valitaan yhdessä kanssasi organisaatiollenne sopivin tapa.

Livevalmennukset

Paikan päällä tai virtuaalisesti pidettynä vapaasti valitsemasi sovelluskoulutus loppukäyttäjille O365 ja M365 palveluista, tai vaikkapa ylläpitäjille palvelun hallinnasta ja käytöstä. Koulutukset luonnollisesti 100% Tyytyväisyystakuulla

Alkaen 700€

Liiketoimintalähtöiset valmennukset

Paikan päällä tai virtuaalisesti pidettynä koulutus organisaation päättäjille tuottavuuden kasvattamisesta 365-palveluilla. Koulutuksessa ei pureuduta yksittäisiin sovelluksiin, eikä niiden tekniikkaan pintaa syvemmälle.

Alkaen 450€

Digivalmennukset

Näissä valmennuksissa me autamme kädestä pitäen, miten Microsoft 365 -tuoteperheen tuotteita käytetään fiksusti. Hyppää siis mukaan opiskelemaan uutta!

Alkaen 49€

100%
Tyytyväisyystakuu

Digikuun kaikissa palveluissa on 100% Tyytyväisyystakuu. Tyytyväisyystakuu tarkoittaa Pilviraketti- palvelun osalta sitä, että mikäli johonkin Digikuun työpajaan tai muuhun sovittuun tukimuotoon ollaan tyytymättömiä, yritämme ensin korjata tilanteen ja jos se ei tuota tulosta, niin hyvitämme / jätämme laskuttamatta koko Pilviraketin kuukausiveloituksen.

Tyytyväisyystakuu tilanteissa odotamme asiakkailta mahdollisimman suoraa palautetta heti mahdollisen tilanteen satuttua, kuitenkin viimeistään 14pv sisään tapahtuneesta.

Koulutuksemme

Livevalmennukset etänä / läsnä

Livevalmennus-koulutuksissamme oppimasi vinkit ovat aina käytännönläheisiä kummuten Digikuun ja asiakkaidemme arjesta ollen näin sellaisia, että voit hyödyntää niitä palveluiden käyttäjänä välittömästi koulutuksen jälkeen.

Koulutuksissa emme keskity esittelemään tai markkinoimaan 365-palveluita vaan auttamaan sinua käytännönläheisesti palveluiden hyödyntämisessä arjessasi.

Livevalmennukset toteutetaan aina asiakaskohtaisesti ja niitä on mahdollista hankkia yhden tunnin valmennuksista alkaen.

Livevalmennusten kaikki koulutussisältö voidaan tuottaa myös englanniksi.

  • Livevalmennuksen vetää aina elävä, asiansa osaava ja innostava Digikuun kouluttaja.
  • Livevalmennukset on suunnattu kaikille osaamista janoaville pää- ja loppukäyttäjille.
  • Yhden Livevalmennuksen kestot alkavat yhden tunnin koulutuksista ja niitä voidaan toteuttaa joko fyysisinä läsnäkoulutuksina tai virtuaalisesti.
  • Kaikki Livevalmennukset nauhoitetaan ja nauhoitteet jäävät omaisuudeksenne ilman erillistä kustannusta, jolloin niitä voidaan hyödyntää helposti ja ketterästi jatkossa oppimisen tukena.
  • 100 % Tyytyväisyystakuun.

Livevalmennus etänä (1h)

300 €

Livevalmennus läsnä (1h)

700 €

Livevalmennus etänä (2h)

450 €

Livevalmennus läsnä (2h)

1100 €

Livevalmennus etänä (3h)

800 €

Livevalmennus läsnä (3h)

1600 €

Lanseeraustilaisuus

Lanseerauksen tarkoitus on viestiä sovitulla tavalla organisaatiolle uuden tai uusien työkalujen ja työtapojen käyttöönotosta. Tyypillisesti lanseeraus järjestetään joko fyysisesti yhteisessä tiedotustilaisuudessa, virtuaalisesti verkon yli tai video-lanseerauksina.

Lanseerauksen tavoitteena on saada wow-efekti uusien työkalujen ja työtapojen käyttöönotosta sekä viestiä kaikille organisaation jäsenille valittujen työkalujen ja tapojen tavoite ja käyttötavat. Lanseerauksen toteuttaa Digikuun edustaja ja siihen osallistuu yhdessä sovittu asiakasorganisaa-tion edustus. Ulkopuolisella puhujalla saadaan herätettyä kiinnostus ja muutosvastarinta on yleisesti vähäisempää. Lanseerauksia voidaan toteuttaa sovelluskohtaisesti tai viestimällä koko 365-ekosysteemin laajuudella uusista työtavoista. Lanseerauksien sisältö suunnitellaan ja sovitaan aina yhteistyössä asiakkaan ja Digikuun välillä erillisessä suunnittelupalaverissa.

M365 liiketoiminta-lähtöisesti sisältää:

• Ennakkokysely
• Mitä kaikkea O365-todellisuudessa on
• Miten organisaatiosi hyödyntäisi
O365:sta tehokkaammin
• Yleisimmät käyttöskenaariot O365:sessa
• O365-ekosysteemi sidosryhmä- ja asiakastyöskentelyssä
• Kehittyneet mahdollisuudet, automaatio ja koneäly hyötykäyttöön
• O365-palvelut mobiilissa
• O365-kehitys – miltä tulevaisuus näyttää
• Q&A O365-ekosysteemistä
• Valmennuksen loppukysely

M365 webinaari:

Microsoft 365 webinaari valitusta aihealueesta halutulle kohderyhmälle.

Lanseeraustilaisuus (sis. suunnittelun)

1300 €

Microsoft 365 liiketoiminta-lähtöisesti etänä / läsnä

450 / 550 €

Microsoft 365 webinaari (1h) valitusta aihealueesta halutulle kohderyhmälle

Alkaen 500 €

Kysy juuri sinun tarpeeseesi sopivaa koulutusta!

Ota yhteyttyä